Chytré
kroky
k chytrým
městům

Chytrá digitální řešení významně zvýšují konkurenceschopnost a atraktivitu měst, obcí i celých regionů a tím i kvalitu života všech jednotlivců. Neměla by vzniknout pouze chytrá centra ve spádových oblastech velkých městech a  kolem nich digitální poušť. Abyste mohli co nejlépe uchopit komplexitu tématu chytrých měst a obcí a využít jeho příležitostí, je třeba mít vlastní lokální agendu a spolupracovat se "sousedy". 

Jak postupovat a na co je dobré u toho myslet?

Vykročte chytře!

01

K čemu jsou chytrá řešení?

Víte, co je "chytré město/chytrá obec"?  Víte, jak mohou chytrá řešení zjednodušit každodenní život občanů Vaší obce a tak zvýšit jeho kvalitu (např. mobilita, energie a životní prostředí, každodenní život v obci)? Víte, jak mohou chytrá řešení zjednodušit Vaši práci a v čem mohou být dobrá pro úspěšné vedení obce (např. komunikace s občany, veřejná správa / e-government)?

02

Zjistěte stav ve Vašem měste

Znáte, kdo ve Vašem městě žije? Jaké jsou potřeby a problémy občanů? Máte o tom data?  Spolupracujete s relevantními aktéry (další obce, firmy, občanská sdružení, školy, krajská či státní správa...)? Zavedli jste již nějaká chytrá řešení? Pokud ano, akceptují je občané a využívají je skutečně v každodenním životě?

03

Najděte problémy a stanovte priority

Jaké jsou silné stránky Vaší obce? Jaké jsou pro Vaši obec klíčové oblasti: hospodářství, mobilita, energie a životní prostředí, každodenní život v obci či veřejná správa? Jsou problémy, které jste identifikovali skutečně reálné a vycházejí od občanů? Co pavažují občané za největší problémy? Vycházejte z nasbíraných dat! Umíte přesně v mapě definovat, kde jaké problémy z pohledu občanů převládají? Kde mají různé problémy styčné body?

04

Vytvořte plán a stanovte cíle

Jaká je Vaše vize? Je agendou pověřena konkrétní osoba? Umíte komunikovat nové plány úředníkům z radnice? Je Váš plán ekonomický a trvale udržitelný? Máte zajištěno udržitelné financování? Má Vaše obec širokopásmové připojení k internetu?

05

Vyberte vhodná řešení, nakupte je
a realizujte je

Znáte zkušenosti, pilotní projekty a příklady z praxe okolních nebo podobných obcí, které by Vás mohly inspirovat? Spolupracujete na výběru vhodných řešení s experty (ať už nezávislými nebo z firem nabízejících chytrá řešení) přímo na místě u Vás v obci po dostatečně dlouhou dobu? Mají vybraná řešení modulární charakter a jsou kompatibilní? Je proces výběru a nákupu transparentní?

06

Komunikujte změny s občany

Umíte komunikovat nové plány a úspěchy aktivně směrem k občanům a dalším aktérům a děláte jim marketing? Co můžete udělat pro to, aby byli občané chytrým řešením otevření? Je pro občany Váš postup transparentní? Jsou data, která využíváním chytrých řešení od občanů sbíráte, volně přístupná ("open data")? Vlastní tato data Vaše obec?

Již brzy zde najdete příklady a zkušenosti z praxe.

Dejte nám svůj email. Napíšeme vám, až to bude.

Děkujeme!
Jejej. Něco se pokazilo.